Szkoła z TVP: klasa 6

Temat lekcji: Jak Cię słyszą, tak Cię piszą, czyli wartość języka ojczystego