Szkoła z TVP: klasa 6

Temat lekcji: Plus i minus to jedyne co widzę, czyli o liczbach dodatnich i ujemnych oraz o pewnej wartości bez serca