Szkoła z TVP: klasa 5

Temat lekcji: Polska pierwszych Piastów – utrwalenie i powtórzenie wiadomości