Szkoła z TVP: klasa 5

Temat lekcji: Polskie tańce i pieśni ludowe.