Szkoła z TVP: klasa 5

Temat lekcji: Rozprzestrzenianie się roślin okrytonasiennych.