Szkoła z TVP: klasa 5

Temat lekcji: Drewno – ważny surowiec dla człowieka.