Szkoła z TVP: klasa 5

Temat lekcji: Charakterystyka paprotników.