Szkoła z TVP: klasa 5

Temat lekcji: Sawanna – największe, naturalne pastwisko