Szkoła z TVP: klasa 5

Temat lekcji: Statyka i dynamika – kompozycja obrazu