Szkoła z TVP: klasa 5

Temat lekcji: Dla Mamy słów kilka. Juliusz Słowacki "Listy do Matki".