Szkoła z TVP: klasa 5

Temat lekcji: Spójnik i przyimek – rozpoznajemy i odróżniamy.