Szkoła z TVP: klasa 5

Temat lekcji: W labiryncie z Tezeuszem – porozmawiajmy – tworzymy dialog