Szkoła z TVP: klasa 5

Temat lekcji: Cyfrowy obraz – gdy widzę, lepiej rozumiem