Szkoła z TVP: klasa 5

Temat lekcji: Porównywanie ułamków dziesiętnych