Szkoła z TVP: klasa 5

Temat lekcji: Keeping fit – co robić, żeby być zdrowym? Udzielanie porad z użyciem czasownika modalnego should.