Szkoła z TVP: klasa 5

Temat lekcji: Revision – powtórzenie i utrwalenie wiadomości.