Szkoła z TVP: klasa 5

Temat lekcji: List elektroniczny. Jak napisać e-mail?