Szkoła z TVP: klasa 5

Temat lekcji: Różne sposoby zapisywania długości i mas