Szkoła z TVP: klasa 5

Temat lekcji: Formułowanie pytań dotyczących zamierzeń i planów z konstrukcją „be going to”