Szkoła z TVP: klasa 5

Temat lekcji: „I know, I can, I'm a superhero!” – powtórzenie i utrwalenie wiadomości