Szkoła z TVP: klasa 5

Temat lekcji: Jak dostanę się do Muzeum Brytyjskiego? How can I get to the British Museum?