Szkoła z TVP: klasa 5

Temat lekcji: Pisownia „nie” z różnymi częściami mowy