Szkoła z TVP: klasa 5

Temat lekcji: Przygotowanie stanowiska pacy i oprogramowania na lekcjach informatyki