Szkoła z TVP: klasa 4

Temat lekcji: Każdy może być wielki. Jak rozumiemy wiersz Ewy Szelburg-Zarembiny „Przed pomnikiem Wielkiego Człowieka”