Szkoła z TVP: klasa 4

Temat lekcji: Zaimki dzierżawcze: „mój”, „twój”, „jego”, oraz ćwiczenia dla czasownika „have got”.