Szkoła z TVP: klasa 4

Temat lekcji: Znaki poziome i znaki uzupełniające.