Szkoła z TVP: klasa 4

Temat lekcji: Dodawanie ułamków zwykłych o tych samych mianownikach