Szkoła z TVP: klasa 4

Temat lekcji: Rozszerzanie i skracanie ułamków zwykłych