Szkoła z TVP: klasa 4

Temat lekcji: Romuald Traugutt i powstanie styczniowe.