Szkoła z TVP: klasa 4

Temat lekcji: Zwierzęta z zoo. Czasownik „have got”