Szkoła z TVP: klasa 4

Temat lekcji: Jan Henryk Dąbrowski i Józef Wybicki – postacie związane z naszym hymnem narodowym