Szkoła z TVP: klasa 4

Temat lekcji: Cechy podzielności liczb - podsumowanie.