Szkoła z TVP: klasa 4

Temat lekcji: Cechy podzielności liczb przez 3 i 9.