Szkoła z TVP: klasa 4

Temat lekcji: Cechy podzielności liczb przez 2, 5, 10, 100.