Szkoła z TVP: klasa 4

Temat lekcji: Utrwalamy użycie czasu Present Simple.