Szkoła z TVP: klasa 4

Temat lekcji: Przyimki miejsca. Przeczenie dla czasownika „mieć”