Szkoła z TVP: klasa 4

Temat lekcji: Porównywanie ułamków