Szkoła z TVP: klasa 4

Temat lekcji: Zdania przeczące w czasie Present Simple.