Szkoła z TVP: klasa 4

Temat lekcji: Poznajemy szkockie tradycje oraz opisujemy nasz weekend.