Szkoła z TVP: klasa 4

Temat lekcji: Utrwalamy pytania w czasie Present Simple