Szkoła z TVP: klasa 4

Temat lekcji: Mniej znane organizmy wód – glony i pierwotniaki.