Szkoła z TVP: klasa 4

Temat lekcji: Rozszerzanie, skracanie i porównywanie ułamków dziesiętnych