Szkoła z TVP: klasa 4

Temat lekcji: Budowa i funkcje narządu słuchu.