Szkoła z TVP: klasa 4

Temat lekcji: Państwa, które chcę odwiedzić! Countries I want to visit!