Szkoła z TVP: klasa 4

Temat lekcji: Maluję świat słowami, wzbogacam epitetami