Szkoła z TVP: klasa 4

Temat lekcji: Fryderyk Chopin – okres wczesnej młodości