Szkoła z TVP: klasa 4

W IV klasie zapraszamy na zajęcia z plastyki, przyrody, języka polskiego i matematyki. „Szkoła z TVP” to wzbogacenie oferty edukacyjnej Telewizji Polskiej, skierowanej do nauczycieli, dyrektorów, uczniów i rodziców. W