Szkoła z TVP: klasa 3 ponadpodstawowa

Temat lekcji: Życie po szkole. Rozmowa kwalifikacyjna – ćwiczenia maturalne. Life after school. Interviewing – matura examination practice