Szkoła z TVP: klasa 3 ponadpodstawowa

Temat lekcji: Powtórzenie przed maturą – obliczenia na liczbach rzeczywistych