Szkoła z TVP: klasa 3 ponadpodstawowa

Temat lekcji: Organella otoczone pojedynczą błoną